Προϊόντα Σωληνουργίας

Προϊόντα Σωληνουργίας

Τετράγωνοι και παραλληλόγραμμοι κοίλοι δοκοί από χάλυβα, καθώς και σωλήνες γαλβανιζέ για κατασκευές ή καλλιέργειες, διαφόρων παχών, διαστάσεων που ενδείκνυνται και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις έργων, βάσει διεθνών προδιαγραφών.

Κοίλοι Δοκοί Τετράγωνοι

Κοίλοι δοκοί τετράγωνοι διαμορφωμένοι εν ψυχρώ από έλασμα θερμής έλασης. Ποιοτητα χαλυβα S235, S275 και S355 ΚΑΤΑ EN 10025 Μήκος 6 έως 12 m. Κατά EN 10219-2, DIN 59411.

Περισσότερα...

Μορφής Τετράγωνοι σωλήνες χάλυβα

Τετραγωνικής διατομής Σωλήνες απλού, ενισχυμένου και βαρέως τύπου. Τετράγωνοι σωλήνες διαμορφωμένοι εν ψυχρώ (στραντζαριστά). Ποιοτητα χαλυβα S235JRG2 κατά EN 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100 (χαλυβδοταινία θερμής έλασης)

Περισσότερα...

Κοίλοι Δοκοί Ορθογώνιοι

Κοίλοι δοκοί ορθογώνιοι διαμορφωμένοι εν ψυχρώ από έλασμα θερμής έλασης. Ποιοτητα χαλυβα S235, S275 και S355 ΚΑΤΑ EN 10025 (ST37, ST44, ST52 κατά DIN17100)

Περισσότερα...

Μορφής Ορθογώνιοι σωλήνες χάλυβα

Μορφής ορθογωνικής διατομής Σωλήνες απλού, ενισχυμένου και βαρέως τύπου διαμορφωμένοι εν ψυχρώ (στραντζαριστά).

Περισσότερα...

 Σωλήνες Μορφής και Κατασκευών Στρόγγυλες

Σωλήνες Μορφής και Κατασκευών Στρόγγυλες απλού, ενισχυμένου και βαρέως τύπου διαμορφωμένοι εν ψυχρώ (στραντζαριστά). Ποιοτητα χαλυβα S235JRG2 κατά EN 10025

Περισσότερα...