Προϊόντα Μορφοσίδηρου

Προϊόντα Μορφοσίδηρου

Πρόκειται για νέα γκάμα εμπορευμάτων της εταιρείας. Είναι στο σύνολό τους προϊόντα θερμής έλασης κατηγορίας St 37-2 σύμφωνα με το Γερμανικό πρότυπο DIN 17100 ή σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 10025.

  • ΛΑΜΕΣ (FLATS): Διαστάσεις κατά DIN 1017/1
  • ΔΟΚΟΣ ΠΙ (CHANNELS): Διαστάσεις κατά DIN 1026
  • ΤΑΦ (TEES): Διαστάσεις κατά DIN 1024
  • ΓΩΝΙΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ (EQUAL ANGLES): Διαστάσεις κατά DIN 1028
  • ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ (UNEQUAL ANGLES): Διαστάσεις κατά DIN 1029
  • ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ (ROUNDS): Διαστάσεις κατά DIN 1013/1
  • ΚΑΡΕ (SQUARES): Διαστάσεις κατά DIN 1014/1
Δοκοί ΗΕΒ

Δοκοί θερμής έλασης HEB Προϊόντα Μορφοσίδηρου ποιότητα χάλυβα S235JRG2 κατά EN 10025 (RSt 37,2 κατά DIN 17100) Μήκος ράβδων 6 ή 12 m

Γωνίες Ανισοσκελείς Ράβδοι θερμής έλασης

Γωνίες Ανισοσκελείς Προϊόντα Μορφοσίδηρου Ράβδοι θερμής έλασης γωνιακής ανισοσκελούς διατομής.

Συμπαγή Τετράγωνα Ράβδοι θερμής έλασης τετραγωνικής διατομής

Συμπαγή Τετράγωνα Προϊόντα Μορφοσίδηρου Ράβδοι θερμής έλασης τετραγωνικής διατομής (τετράγωνα) S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt37.2 κατά DIN 17100).

Δοκοί UPN

Δοκοί UPN Προϊόντα Μορφοσίδηρου Δοκοί θερμής έλασης διατομής μορφής Πι S235JRG2 κατά EN 10025 (RSt 37,2 κατά DIN 17100)

ΙPΕ Δοκοί θερμής έλαση Χάλυβα

Δοκοί θερμής έλασης IPE S235JRG2 κατά EN 10025 (RSt37,2 κατά DIN 17100) Μήκος ράβδων 6 ή 12m. Κατά DIN 1025/5.

ΙPN Δοκοί θερμής έλαση Χάλυβα

Δοκοί ΙPN Δοκοί θερμής έλασης IPN. S235JRG2 κατά EN 10025 (RSt37,2 κατά DIN 17100). Μήκος ράβδων 6 ή 12 m. Κατά DIN 1025/1.

Δοκοί θερμής έλασης HEA

Δοκοί θερμής έλασης HEA ποιότητα Χάλυβα S235JRG2 κατά EN 10025 (RSt 37,2 κατά DIN 17100) Μήκος ράβδων 6 ή 12 m Κατά DIN 1025/3.

Γωνίες Ισοσκελείς Προϊόντα Μορφοσίδηρου

Γωνίες Ισοσκελείς Προϊόντα Μορφοσίδηρου Ράβδοι θερμής έλασης γωνιακής ισοσκελούς διατομής.

Λάμες DIN 1017/1 Ράβδοι θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής

Λάμες Προϊόντα Μορφοσίδηρου Ράβδοι θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής (λάμες) S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100).

Συμπαγή Στρόγγυλα Προϊόντα Μορφοσίδηρου

Συμπαγή Στρόγγυλα Προϊόντα Μορφοσίδηρου Ράβδοι θερμής έλασης κυκλικής διατομής (στρογγυλά). S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt37.2 κατά DIN 17100) Μήκος ράβδων 6 m Kατά DIN 1013.