Πάνελ Θερμομονωτικά

Πάνελ Θερμομονωτικά

Θερμομονωτικά δομικά πάνελ επιστέγασης - μόνωσης, πλαγιοκάλυψης, οροφής  σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14509:2013 με σήμανση CΕ. Θερμομονωτικά πετάσματα (panel) για  καλύψεις  όψεων και οροφών κτιρίων.

Πάνελ Τοίχου Θερμομονωτικά

Πάνελ τοίχου θερμομονωτικά δομικά panel επιστέγασης μόνωσης Τα θερμομονωτικά πάνελ τοίχου παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 14509:2013 και φέρουν σήμανση CE.

Πάνελ οροφής Θερμομονωτικά

Πάνελ οροφής Θερμομονωτικά δομικά panel επιστέγασης μόνωσης Τα θερμομονωτικά πάνελ οροφής παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 14509:2013 και φέρουν σήμανση CE.