Εξαρτήματα γυψοσανίδας

Σειρά ποιοτικών εξαρτημάτων γυψοσανίδας όπως  αναρτήσεις άμεσες, ταχείες, αντικραδασμικές, συνδετήρες , προεκτάσεις κτλ. Πρωτοποριακά εξαρτήματα γυψοσανίδας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13944 και το αντίστοιχο Γερμανικό DIN 181682.

  • Αξεσουάρ μεταλλικά : Tμήματα τελειώματος και βοηθητικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται με μεταλλικά συστήματα τοίχου και οροφής
  • Αξεσουάρ PVC: Τμήματα τελικής επεξεργασίας τα οποία χρησιμοποιούνται για την τελική εγκατάσταση τοίχων και οροφών.
  • Ειδικά κλιπ Στερέωσης οροφής, προφίλ, ανάρτησης και σύνδεσης, σετ στερέωσης, θυρίδες γυψοσανίδας , καθώς και κλιπ ηχομόνωσης