Τσιμεντοσανίδες

Τσιμεντοσανίδές με κόκκους πολυστερίνης στη μάζα της, ελαφριές και εύκαμπτές με εξαιτερικά σκληρή και ανθεκτική επιφάνεια. Κατάλληλές για εξωτερική χρήση.

Διαστάσεις: 1200 x 2400mm, πάχος 12mm

Τσιμεντοσανίδές αποτελούνται από τσιμέντο Portland, αδρανή, κόκκους πολυστερίνης και υαλόπλεγμα.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα τους:

  • Αδιάβροχες
  • Πυράντοχες
  • Είναι φιλικές προς το περιβάλλον γιατί δεν περιέχουν αμίαντο, φορμαλδεΰδη και αμμωνία
  • Εξαιρετικά εύκαμπτές και ελαφριές
  • Ανθεκτικές σε κρούσεις