Ξηρά δόμηση

Ξηρά δόμηση
Γυψοσανίδες Νιγρίτα Σέρρες

Γυψοσανίδες επικαλύψεων σε μη φέροντα στοιχεία ξηράς δόμησης, σε πλαισιακά φατνώματα δομικής ξυλείας και σε επενδύσεις τοίχων, με μία όψη κατάλληλα διαμορφωμένη για την εφαρμογή επιχρισμάτων γύψου ή δια- κοσμητικών βαφών. Η πυροπροστασία ικανο- ποιείται με περιορισμούς.

Εξαρτήματα γυψοσανίδας

Σειρά ποιοτικών εξαρτημάτων γυψοσανίδας όπως  αναρτήσεις άμεσες, ταχείες, αντικραδασμικές, συνδετήρες , προεκτάσεις κτλ. Πρωτοποριακά εξαρτήματα γυψοσανίδας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13944 και το αντίστοιχο Γερμανικό DIN 181682.

Μεταλλικά προφίλ γυψοσανίδας Νιγρίτα Σέρρες

Μεταλλικά προφίλ που χρησιμοποιούνται στα ελαφρά συστήματα ξηράς δόμησης για κατασκευές τυποποιημένων τοίχων, οροφών και επενδύσεων για όλους τους τύπους γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων.

Ινοσανίδες

Ινοσανίδες παράγονται από ειδικά επεξεργασμένο πυρήνα γύψου, ο οποίος επικαλύπτεται από ειδικό πορτοκαλί υαλοπίλημα, πράγμα που τις καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικές στην υγρασία και στη μούχλα.

Πετροβάμβακας Νιγρίτα Σέρρες

Τα προϊόντα Πετροβάμβακα είναι θερμοηχομονωτικά υλικά, με υψηλή αντοχή σε μεγάλες θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας έτσι την πυραντίσταση της κατασκευής.

Τσιμεντοσανίδες

Τσιμεντοσανίδές με κόκκους πολυστερίνης στη μάζα της, ελαφριές και εύκαμπτές με εξαιτερικά σκληρή και ανθεκτική επιφάνεια. Κατάλληλές για εξωτερική χρήση.

Εξηλασμένη πολυστερίνη Νιγρίτα Σέρρες

Η εξηλασμένη πολυστερίνη είναι ένα εξαιρετικό θερμομονωτικό υλικό που χαρακτηρίζεται από τον χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ, τις υψηλές μηχανικές του ιδιότητες καθώς και την αντίσταση του στο νερό.