ΕΣΠΑ ΜΕΚ ΜΕΤΑΛ
Φυλλάδιο ΜΕΚΜΕΤΑL 1
Φυλλάδιο ΜΕΚΜΕΤΑL 2

Προϊόντα Χαλυβουργικά

Προϊόντα Χαλυβουργικά Νιγρίτα Σέρρες

Παραγωγή και εμπορία χάλυβος, λαμαρινών, ειδών σιδήρου, μετάλλων και συναφών ειδών. Μεταποίηση και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων.

Προϊόντα Χαλυβουργικά

Προϊόντα Μορφοσίδηρου

Προϊόντα Μορφοσίδηρου Νιγρίτα Σέρρες

Προϊόντα θερμής έλασης κατηγορίας St 37-2 σύμφωνα με το Γερμανικό πρότυπο DIN 17100 ή σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 10025.

Προϊόντα Μορφοσίδηρου

Κοπή Μετάλλων CNC Laser Σέρρες
Η ΑΦΟΙ Μ. ΠΡΙΑΜΗ Ο.Ε, εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κοπής μετάλλου με CNC νεότερης τεχνολογίας Laser οπτικής ίνας.

Προϊόντα Συρματουργίας

Προϊόντα Συρματουργίας Νιγρίτα Σέρρες

Το γαλβανισμένο σύρμα παράγεται με πρώτη ύλη χονδρόσυρμα ποιότητος SAE1008 Φ5,5 που περνά από διαδικασία γαλβανίσματος.

Προϊόντα Συρματουργίας

Προϊόντα Σωληνουργίας

Προϊόντα Σωληνουργίας Νιγρίτα Σέρρες

Τετράγωνοι και παραλληλόγραμμοι κοίλοι δοκοί από χάλυβα, καθώς και σωλήνες γαλβανιζέ για κατασκευές ή καλλιέργειες, διαφόρων παχών, διαστάσεων.

Προϊόντα Σωληνουργίας

Υπηρεσίες και Κατασκευές

Μεταλλικά κτίρια Περιφράξεις Παραδοσιακά Κάγκελα Κιγκλιδώματα

Η mekmetal αναλαμβάνει υπεύθυνα την κατασκευή Μεταλλικων κτιρίων, Περιφράξεων, Παραδοσιακών Κάγκελων, Κιγκλιδωμάτων, επεξεργασία και μεταποίηση σιδήρου

Υπηρεσίες και Κατασκευές

Θερμομονωτικά Πάνελ

Θερμομονωτικά Πάνελ

Θερμομονωτικά δομικά πάνελ επιστέγασης - μόνωσης, πλαγιοκάλυψης, οροφής σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14509:2013 με σήμανση CΕ. Θερμομονωτικά πετάσματα (panel) για καλύψεις όψεων και οροφών κτιρίων.

Θερμομονωτικά Πάνελ

Ξηρά δόμηση Νιγρίτα Σέρρες

Ξηρά δόμηση

Ξηρά δόμηση, μεταλλικά προφίλ γυψοσανίδα, εξαρτήματα γυψοσανίδας, εξηλασμένη πολυστερίνη, Γυψοσανίδες, Τσιμεντοσανίδες, Ινοσανίδες

Ξηρά δόμηση